โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญลูกผู้ชายจิตใจดีงานร่วมอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลงรัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นนาค วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกอบพิธีอุปสมบท วันที่ ๑๗ และ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ปฎิบัติธรรมที่ วัดป่าดอยภูคา ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ครบโครงการ (ลาสิขา) ๒ พฤศจิกายน

ติดต่อ ทิดใหม่ : ๐๙๐ – ๘๙๔-๘๓๕๖ 
สำนักงาน : ๐๓๕- ๗๗๘-๕๕๒