โครงการสิริมหามายา พุทธมาตา วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

โอกาสของลูกผู้หญิงมาถึงแล้ว ครั้งแรกของวัดตาลเอน ขอเชิญชวนลูกผู้หญิงจิตใจกตัญญู บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับสมัครผู้หญิงอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ แม่ชีศิ :๐๘๗ ๒๓๓ ๗๕๑๕
และแม่ชีแหวว :๐๘๖ ๐๘๒ ๗๗๖๘ Line id : @tanentemple