โครงการปฏิบัติธรรมเยาวชนหญิง “ศีลจาริณี”

โครงการอุปสมบทเข้าพรรษา ปีที่ ๑๐
วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นนาค วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
อุปสมบท วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ติดต่อ ทิดใหม่ : ๐๙๐ – ๘๙๔-๘๓๕๖
สำนักงาน : ๐๓๕- ๗๗๘-๕๕๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานวัดตาลเอน : ๐๓๕-๗๗๘-๕๕๒
คุณนก : ๐๘๑-๕๑๓-๕๒๒๑
แม่ชีอุบลวรรณ : ๐๘๖-๐๘๒-๗๖๖๘