โครงการปฎิบัติธรรม “ทางสายเอก” วันที่ ๗-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑๐๒)

วัดตาลเอน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฎิบัติธรรม โครงการปฎิบัติธรรม “ทางสายเอก” วันที่ ๑๑ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑๐๓)

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑ ศรัทธาในการปฎิบัติธรรม
๒ ต้องจองล่วงหน้า เพื่อทราบจำนวน
๓ สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการได้
๔ ปิดวาจา กำหนดสติอยู่เสมอ
๕ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๖ มอบหมายงานมาให้เรียบร้อย ลดกังวล

ติดต่อ คุณนก : ๐๘๑ ๕๑๓ ๕๒๒๑
แม่ชีแหว๋ว : ๐๘๖ ๐๘๒ ๗๖๖๘