โครงการปฎิบัติธรรม ทางสายเอก” วันที่ ๒๒๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑๐)

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑ ศรัทธาในการปฎิบัติธรรม
๒ ต้องจองล่วงหน้า เพื่อทราบจำนวน
๓ สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการได้
๔ ปิดวาจา กำหนดสติอยู่เสมอ
๕ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๖ มอบหมายงานมาให้เรียบร้อย ลดกังวล
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๓๕ ๗๗๘ ๕๕๒ , ๐๙๐ ๘๙๔ ๘๓๕๖