ตักบาตรพระปริวาส

กิจกรรมตักบาตรพระปริวาสกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

มูลนิธิวัดตาลเอน (พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร พุทธบริษัท เยาวชน และผู้ยากไร้
๒.เพื่อให้การสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
๓.เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พุทธศาสนา
๔.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๕.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใดๆ
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน, ๑๓๒๒๐ พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๗๗๘ ๕๕๒

Website Gang

ฟังเสียงธรรมมะ จากช่อง YouTube


ข้อมูลการติดต่อ

วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕
ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐
สำนักงานวัดตาลเอน : (๐๓๕) ๗๗๘๕๕๒ Fax : (๐๓๕) ๒๕๔๐๔๑
Email : tanen50@gmail.com


ติดตามข่าวสารจาก Facebook

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  • 11
  • 87
  • 313
  • 1,669
  • 78,648

” วัดตาลเอน เจ้าเณรสร้าง มีทองสองอ่าง อยู่หว่างคนโทษ กาอยู่นอก กระรอกอยู่ใน ใครคิดได้ ให้ไปเอาที่อีกา “