โประกาศวัดตาลเอน

ประกาศวัดตาลเอน
เนื่องด้วยมีกลุ่มมิจฉาชีพ หลอกให้โอนเงินโดยแอบอ้างชื่อเจ้าอาวาสหรืออ้างวัดตาลเอน ซึ่งการโอนเงินนั้นจะเข้าเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของวัดตาลเอน ขอให้ทุกท่านระวังและอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ท่านติดต่อสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ของวัดตาลเอนก่อนการโอนเงิน
สำนักงาน : ๐๓๕ ๗๗๘ ๕๕๒
แม่ชีแหว๋ว : ๐๘๖ ๐๘๒ ๗๖๖๘
คุณนก : ๐๘๑-๕๑๓-๕๒๒๑