ตักบาตรพระปริวาส

กิจกรรมตักบาตรพระปริวาสกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

แผนที่เดินทาง

สำนักงานวัดตาลเอน โทร.๐๓๕-๗๗๘-๕๕๒
วิทยุ Online โทร.๐๓๕-๗๗๘-๕๗๙
ลงทะเบียน-สำรองที่พักการปฎิบัติธรรม โทร.๐๘๖-๐๙๘-๗๖๖๘ (แม่ชีอุบลวรรณ)
การอุปสมบทพระภิกษุ โทร.๐๓๕-๗๗๕๕๒, ๐๙๐-๘๙๔-๘๓๕๖
แจ้งสถานะการโอนเงิน โทร.๐๘๗-๕๖๓-๕๕๑๐ (แม่ชีอรอุมา)

การเดินทางมาสู่วัดตาลเอน

ท่านสามารถเดินทางมาวัดตาลเอนได้โดยสะดวก ดังนี้  กรุงเทพ – วัดตาลเอน ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต ๒ บริเวณชานชาลาที่ ๖ ที่เขียนว่า “เกาะราชวิถี – ใต้ทางด่วน” โต๊ะขายตั๋วตัวที่ ๕๒ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ – ๑๙:๐๐ น. รถออกทุก ๑ ชั่วโมง มาส่งถึงหน้าศาลาลงทะเบียนวัดตาลเอน ค่าโดยสารท่านละ ๑๔๐ บาท (แต่หากมีผู้โดยสารมาลงที่วัดตาลเอน ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป คิดค่าโดยสารท่านละ ๑๒๐ บาท หมายเลขโทรศัพท์ รถตู้ ๐๙๓-๐๓๐-๗๘๕๑ , ๐๙๒-๖๔๕-๔๖๓๔

แบบฟอร์มการติดต่อวัดตาลเอน

ฟังเสียงธรรมมะ จากช่อง YouTube


ข้อมูลการติดต่อ

วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕
ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐
สำนักงานวัดตาลเอน : (๐๓๕) ๗๗๘๕๕๒ Fax : (๐๓๕) ๒๕๔๐๔๑
Email : tanen50@gmail.com


ติดตามข่าวสารจาก Facebook

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  • 11
  • 87
  • 313
  • 1,669
  • 78,648

” วัดตาลเอน เจ้าเณรสร้าง มีทองสองอ่าง อยู่หว่างคนโทษ กาอยู่นอก กระรอกอยู่ใน ใครคิดได้ ให้ไปเอาที่อีกา “