ปฐมกฐินวัดป่าดอยภูคา วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
กฐินสามัคคีวัดตาลเอน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมทอดกฐินวัดตาลเอนเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เจ้าภาพกฐินกองละ ๒๕๖๐ หรือร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

สำหรับท่านเจ้าภาพจะได้รับพระพุทธรูปหลวงพ่อกลับ (กลับร้ายกลายเป็นดี)
ขนาดบูชา ๕.๙ นิ้ว เนื้อโลหะเงินยวง และเหรียญหลวงพ่อกลับเนื้อโลหะทองแดง
เป็นที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่มาร่วมงานทอดกฐินวัดตาลเอน

สามารถโอนปัจจัยได้ที่บัญชี “วัดตาลเอน”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา เลขที่บีญชี ๗๘๒–๒๔๓๗๓๙–๖