ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

วัดตาลเอน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฎิบัติธรรม โครงการปฎิบัติธรรม “ทางสายเอก”
วันที่ ๑๑ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑๐๓)
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑ ศรัทธาในการปฎิบัติธรรม
๒ ต้องจองล่วงหน้า เพื่อทราบจำนวน
๓ สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการได้
๔ ปิดวาจา กำหนดสติอยู่เสมอ
๕ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๖ มอบหมายงานมาให้เรียบร้อย ลดกังวล
ติดต่อ คุณนก : ๐๘๑ ๕๑๓ ๕๒๒๑
แม่ชีแหว๋ว : ๐๘๖ ๐๘๒ ๗๖๖๘